Brainmanagement

Brainmanagement is een coachingsmethodiek die is gebaseerd op recent neurowetenschappelijk onderzoek, waarbij de werking van het brein centraal staat. Er wordt gebruik gemaakt van de principes uit PMA (Progressive Mental Alignment) en elementen uit NLP, Regressietherapie en Gestalttherapie.

Veel lichamelijke en emotionele klachten hebben een mentale oorzaak. Als u tot de kern van die oorzaak wilt doordringen is Brainmanagement Mental Wellness de juiste keuze!
Door middel van deze specifieke coachingsmethodiek worden belemmerende overtuigingen en onderbewuste patronen met grote precisie opgespoord en d.m.v. hercodering, definitief op een natuurlijke wijze omgezet in positieve energie. Deze vraagmethodiek gebruikt de taalregels van ons onderbewuste brein. Hierdoor is het mogelijk om sneller en effectiever gedrag te veranderen.

Dus als  u wel eens het gevoel heeft dat u meer bezig bent met overleven dan met leven,
of als u wel eens worstelt  met (chronische) vermoeidheid, psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid, hyperventilatie enz., dreigende burn-out,
onbegrijpelijke emoties die naar boven komen, slaapstoornissen, angsten of depressies,
of u  kampt  met negatieve overtuigingen over uzelf..... neem dan contact op!

 

"Duiken brengt je in een andere wereld; waarom duiken we zo weinig in ons dagelijks leven?"
Coachingskalender 2007