Communicatie is de kunst om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten
Echt luisteren doe je met je hart

Communicatietraining

'Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig' is een bekend gezegde.
Hoe komt het dat er maar zo weinig 'goede verstaanders' zijn en dat een 'half woord' toch vaak niet voldoende is?
Ruis, is het antwoord.  Ook al denken we dat we het eens zijn, dan nog zijn er verschillen in interpretaties. Intenties van de ene en de interpretaties van de ander zijn per definitie verschillend.

Goed communiceren is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we die zo goed mogelijk oppakken?

Programma in hoofdlijnen 
Gedurende de trainingsdagen worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord: 

Wat bepaalt ons gedrag? Welke 2 barrières belemmeren onze positieve instelling?
Hoe kunnen doelen onszelf en anderen zekerheid geven?
Welke twee basisvaardigheden bepalen in sterke mate het succes van onze mondelinge communicatie?
Wat is een primaire reactie bij het krijgen van bezwaren en tegenwerpingen? Hoe kunnen we op een constructieve manier hiermee omgaan?
Welke spelregels gelden bij het geven van feedback?
Welke attitudes en gedragingen spelen een belangrijke rol bij onze dagelijkse interventies?
Wat is metacommunicatie en hoe kunnen we hier beter gebruik van maken?
Wat kunnen we leren van onze eigen, ingebrachte praktijksituaties?
Hoe kunnen we het rendement van de training duurzaam vasthouden?

Resultaten
Deelnemers aan het woord: 

 • Juiste vragen stellen op het juiste moment
  ” Het is nauwelijks voor te stellen hoe mijn communicatie verbeterd is door ‘alleen’ maar te letten op het stellen van open vragen”

 • Aandachtig luisteren
  ” In combinatie met open vragen weet ik nu veel meer wat er speelt op mijn afdeling, omdat ik ‘wacht tot de laatste druppel’”

 • Feedback  geven
  ” Ik ben assertiever geworden zonder agressief te zijn. Vroeger wachtte ik tot irritaties frustraties werden en ging ik te kort door de bocht”

 • Feedback ontvangen
  ” Mijn leven zat vol met rechtvaardigingen en ‘Ja, maar’, en nu heb ik meer grip op mezelf gekregen. Ik sta nu meer open voor feedback van anderen”

Heeft u interesse in een oriënterend gesprek? Contact