"Een voor allen, allen voor èèn"
De Drie Musketiers

Teamcoaching

Aanleidingen voor teamcoaching zijn divers. Het kan gaan om een conflict of om misverstanden. Of om gebrek aan respect en vertrouwen of te weinig openheid. Hoe krijgt u een hoger rendement uit uw team?
Bruce Tuckman en Meredith Belbin hebben ieder afzonderlijk veel onderzoek gedaan naar het verhogen van teamwork.
Tuckman concentreert zich met name op de diverse fasen waarin het team zich kan bevinden en de daarbijbehorende stijlen van leidinggeven.
Belbin is bekend geworden door zijn teamrollen. Is het team qua rollen evenwichtig en worden deze rollen ook erkend door de andere teamleden?

Welke factoren staan een optimaal resultaat van het team in de weg?
Hoe kunnen we ze ontdekken en analyseren?
Welke beslissingen nemen we binnen het team om beter te presteren?

Wilt u meer uit uw team en uw teamleden halen?
Heeft u interesse in speciaal ontworpen programma? Neem vrijblijvend Contact met ons op.