'Wie zich vergeet voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden'
"Tijd is er altijd"
"Het gaat om professionaltijd"

Managementtraining

'Managen is een vak', zei ooit een deelnemer, en hij kon het niet treffender zeggen. Vele managers hebben in het verleden hun sporen verdiend op hun functionele verantwoordelijkheid. Maar hoe zit het nu met hun managementverantwoordelijkheid? Die managers die van nature iets in zich hebben van regelen, discipline, motiveren en stimuleren zullen zich kunnen handhaven. Interessant is de vraag welk niveau zij kunnen halen met wat hulp. En de managers, die het niet halen en terugvallen op hun vertrouwde functionele verantwoordelijkheid? Wat gebeurt er met hen? Verlaten ze de organisatie of krijgen ze een burn-out? Als managen inderdaad een vak is, dan heeft de manager in spe recht op hulp. Van een manager wordt ook wel gezegd dat hij anderen aanspoort tot succes en zichzelf misbaar maakt. Dat zit niet van nature in ons en zeker niet wanneer de druk toeneemt. Een managementtraining kan uitkomst bieden.


Programma in hoofdlijnen
Gedurende de trainingsdagen worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord: 

Wat bepaalt ons gedrag? Welke 2 barrières belemmeren onze positieve instelling?
Hoe kunnen doelen onszelf en anderen zekerheid geven?
Welke twee basisvaardigheden bepalen in sterke mate ons succes als manager?
Hoe kunnen we het beste uit onze medewerkers halen? Wat is een 'vuilnisbakmanager'?
Wat is een primaire reactie bij het krijgen van bezwaren en tegenwerpingen? Hoe kunnen we op een constructieve manier hiermee omgaan?
Welke attitude en daarbijhorende vaardigheden maken functioneringsgesprekken motiverend?
Hoe communiceren we onze beslissingen op een overtuigende wijze? Wat te doen bij eventuele fouten?
Hoe leiden we succesvol vergaderingen? Hoe betrekken we onze medewerkers hierbij?
Welke attitudes en gedragingen spelen een belangrijke rol bij onderhandelingen?
Hoe kunnen we positief omgaan met verantwoordelijkheden als corrigeren en conflictbehandeling?
Wat kunnen we leren van onze eigen, ingebrachte praktijksituaties?
Hoe kunnen we het rendement van de training duurzaam vasthouden?

Resultaten:
Deelnemers aan het woord.

 • Bewustwording van beïnvloeding van eigen gedrag op medewerkers
  " Ik let nu veel meer op mijn non-verbale gedrag tijdens gesprekken en vergaderingen. Mijn mensen zijn blij met de vorderingen."

 • Effectieve voorbereiding
  " Ik bereidde me vaak slecht voor. Nu bereid ik me schriftelijk voor en vraag mijn medewerkers zich ook schriftelijk voor te bereiden."

 • Delegeren, rekeninghoudend met de kwaliteiten van de medewerkers
  " Van al mijn medewerkers heb ik in kaart gebracht waar ze nu staan in hun ontwikkeling en aan de hand daarvan delegeer ik hen verantwoordelijkheden waarin zij kunnen groeien."

 • Aandachtig luisteren
  " Het overkwam me vaak dat ik werkend achter mijn computer zat te luisteren, met als gevolg dat ik veel vergat en medewerkers en collega's onbehoorlijk behandelde. Ik let nu bewust op oogcontact."

 • Kwalitatieve vragen stellen
  " Mijn gesprekken zijn vele malen doelgerichter geworden, doordat ik me voor en tijdens gesprekken focus op het stellen van open vragen. Ik hoor nu veel meer en weet veel beter wat er speelt."

 • Functioneringsgesprekken verlopen in een positieve, open sfeer
  " Het zijn gelukkig geen eenzijdige beoordelingsgesprekken meer. Medewerkers geven eerst hun eigen beeld van hun functioneren en ik geef mijn visie en daarna help ik hen bij het maken van concrete afspraken. Medewerkers reageren zeer positief op deze aanpak."

 • Vergaderingen zijn gestructureerd en leiden tot motivatie en acties
  " Dankzij een duidelijke vergaderstructuur beginnen we nu op tijd, eindigen we meestal op tijd, is de groep actiever en is ook het onderlinge contact verbeterd."

 • Conflicten worden afhankelijk van de situatie effectief behandeld
  " Het blijft me niet makkelijk afgaan, maar ik heb nu wel meer zelfvertrouwen om conflicten positief aan te pakken."

 • Lastige beslissingen open, eerlijk en direct communiceren
  " Vooral bij slecht nieuws draaide ik om de hete brij heen. Nu ik weet dat slecht nieuws niet bestaat, communiceer ik veel zelfverzekerder beslissingen"

  Heeft u interesse in een oriënterend gesprek? Contact